Jednoducho začnete za služby u nás platiť, až keď sa vám skončí súčasná viazanosť!


Do konca vašej súčasnej viazanosti budete naše služby využívať úplne zadarmo! Platiť začnete až po skončení súčasnej viazanosti.    Poznámka:

    Uvádzané prenosové rýchlosti nie sú garantované, sú maximálne na uvedenom programe. Na základe spravodlivého využívania služby môže dôjsť k dočasnému poklesu rýchlosti linky.